L’aprenentatge i l’adquisició de coneixement és fonamental durant l’etapa infantil i juvenil. La interacció entre l’entorn, com a font d’estímuls, […]
Des de l’embrió s’està formant fins que l’infant té aproximadament 1 any apareixen respostes de moviment involuntàries que venen de […]
Els trastorns de l’expressió escrita es caracteritzen per destreses d’escriptura clarament inferiors al nivell que caldria esperar per l’edat, capacitat […]
Ja fa més d’una setmana que hem passat de fer vida normal a una situació totalment excepcional. Hem de conviure […]
Els trastorns de l’aprenentatge són de base neurobiològica, sovint amb un component genètic, que condicionen que un infant amb un […]
Els problemes d’aprenentatge interfereixen significativament en el rendiment acadèmic o en les activitats de la vida quotidiana que requereixen habilitats […]