L’OMS, Organització Mundial de la Salut, descriu la Fisioteràpia com la ciència i l’art del tractament físic o conjunt de tècniques que, mitjançant l’aplicació de mitjans físics com el moviment, exercici terapèutic, calor, fred o massatge pal·lia i preveu malalties, promou la salut i recupera, rehabilita i readapta les persones afectades de disfuncions psicofísiques o a les que es desitja mantenir un nivell adequat de salut.

En una primera visita es realitza una història clínica completa, en què es pregunta pel motiu de consulta i fem una revisió de sistemes i antecedents. L’objectiu és enfilar una exploració física coherent i acotar el tractament de manera aprofitosa i productiva.

Les proves diagnòstiques per la imatge i/o la comunicació amb altres professionals de la salut formen part de les hipòtesis diagnòstiques i, per tant, del tractament en què es basa la visita. Així com les recomanacions, l’activitat física i la teràpia manual.