Determinades situacions vitals, ens colpeixen i aturen la nostra quotidianitat, impedint-nos trobar un camí de sortida. La manera com afrontem aquesta experiència és fonamental.

Pels grecs clàssics, la paraula Crisi significava decisió i separació entre el que ha sigut i el que està per venir. Seguint aquesta perspectiva, i considerant que les crisis poden viure’s com a dificultats o com a oportunitats, la nostra voluntat és oferir un espai d’escolta i reconeixement, on la persona pugui expressar-se i veure’s des d’una perspectiva nova, que li permeti anar més enllà del que està vivint i trobar noves maneres que el facin sentir bé.

A qui s’adreça?

  • Situacions de tristesa, dol o depressió.
  • Problemes d’ansietat, angoixa, atacs de pànic.
  • Situacions d’estrès, problemes laborals o familiars.
  • Canvis d’humor, irritabilitat, agressivitat, impulsivitat, etc.
  • Dificultats en les relacions: processos de separació, dependència afectiva, relacions tòxiques, aïllament social.
  • Sexologia i teràpia de parella.
  • Abús de substàncies.
  • Dificultats amb el cos: somatitzacions, problemes amb l’alimentació, baixa autoestima, fibromiàlgia, fatiga crònica, insomni…
  • Persones cuidadores que també necessiten ser cuidades.
  • Malestars associats a la vellesa.