Com bé sabem, l’adolescent es troba en un període de transició en què deixa enrere el món de l’infant per incorporar-se al de l’adult. En aquest pas cap endavant, li arriben tota mena de canvis sorprenents i imprevisibles dels quals no té cap experiència.

Per enfrontar-s’hi cada adolescent busca la seva manera. En algunes ocasions, les estratègies a través de les quals ha anat resolent les seves inquietuds, deixen de ser una solució, sentint-se perdut, desbordat, desanimat, incomprès, etc.

En aquests casos, el suport psicològic ajuda al jove a viure la crisi no només com una dificultat sinó com una oportunitat per expressar-se i per explorar noves formes de relacionar-se amb ell mateix i amb el món que l’envolta.

Què fem?

 • Acompanyem al jove amb el seu malestar i conflictes. Facilitem que s’escolti i es comprengui, per tal de descobrir nous recursos i possibilitats, que li permetin prosseguir amb el seu camí.
 • Acompanyem a les famílies a comprendre allò que, d’entrada els sembla incomprensible i inabordable, aproximant-los al llenguatge dels joves i trobant noves vies per apropar-se als seus fills.
 • Ens coordinem amb els serveis externs pertinents (escola, IES o altres recursos específics) per tal de donar una resposta als diferents àmbits de la vida del/la jove.


A qui s’adreça?

 • Ansietat.
 • Dificultats amb les relacions.
 • Assetjament escolar o dificultats escolars.
 • Tristesa i irritabilitat persistents, canvis d’humor.
 • Manifestacions psicosomàtiques.
 • Dificultats amb l’alimentació i amb la imatge corporal.
 • Conductes abusives: pantalles, consum de substàncies, etc.
 • Conflictes amb la identitat de gènere.
 • Agressivitat, impulsivitat.