Tenir una bona higiene bucal és sinònim de salut. Dins de la higiene diària no hem d’oblidar la cura de la nostra boca durant totes les etapes de la vida, ja que en fer-ho podrien aparèixer malalties greus, no només orals sinó en diferents sistemes.

Per això, és molt important tenir una raspallada eficaç de forma diària: després dels àpats i abans d’anar-se’n a dormir. L’objectiu d’una bona higiene bucal és eliminar els bacteris orals i així, els seus efectes nocius sobre dents i genives.

Aconsellem visitar el dentista una vegada l’any amb una neteja professional. L’higienista li donarà unes instruccions d’higiene oral:

  • Com raspallar-se les dents, llengua i genives.
  • Com netejar els espais interdentals.
  • Quin és el raspall més adient a la seva boca i cada quant s’ha de canviar.
  • Recomanacions de fluor i pastes dentals més adients.
  • Hàbits alimentaris.