Crear un espai on l’infant es pugui expressar per la via corporal a través del seu moviment espontani, en l’etapa que ens ocupa és imprescindible, ja que és el mitjà d’expressió preferent en aquest moment de l’evolució d’aquest alhora que, és el mitjà de relació amb si mateix, amb l’entorn i amb els altres. Quan els infants que encara no estan preparats per a poder realitzar un abordatge des del llenguatge i el pensament, sinó que es troben en una etapa anterior, aquest passa per un treball corporal de consciència d’un mateix i de l’entorn per tal que puguin anar integrant la seva imatge i esquema corporal i així, anar construint la seva unitat corporal.

La sala de psicomotricitat és l’espai que permetrà a l’infant evocar les seves angoixes i jugar-les, a través de transformacions simbòliques de l’espai, dels objectes i dels altres; alhora que, la sala i el propi dispositiu, les acollirà i contindrà. La sala també permetrà que l’infant pugui anar evocant progressivament el seu imaginari, convertint-lo en un espai relacional.

Funcions

 • Adequar la sala i el seu material a necessitats dels infants.
 • Potenciar el plaer sensoriomotriu i els jocs de reassegurament profund.
 • Afavorir l’expressió de les emocions de cadascun dels infants.
 • Reforçar la comunicació i la relació a partir l’acompanyament de l’adult en  el seu joc.
 • Afavorir moments de relació i comunicació entre els infants, com a companys de joc.
 • Fomentar la comunicació comprensiva i expressiva així com l’ús del llenguatge per tal d’afavorir la seva estructuració i l’organització física i mental.
 • Acompanyar als infants en la conquesta de la seva identitat.
 • Reconèixer les accions dels infants per tal d’afavorir la seva construcció com a persona.

Metodologia

 • Teràpia Psicomotriu.
 • Coordinació amb els professionals de la xarxa que intervenen.
 • Realització d’entrevistes amb els pares.

Modalitats d’atenció

 • Individual.
 • En petit grup infants (3/4).
 • En petit grup infants-pares/mares.