La Fisioteràpia Respiratòria Pediàtrica consisteix en l’aplicació de tècniques manuals i/o instrumentades i en exercicis respiratoris assistits.

Les finalitats són:

  • Facilitar el drenatge i l’eliminació de secrecions bronquials, evitant les complicacions que en provoca l’acumulació.
  • Disminuir el treball respiratori.
  • Evitar futures seqüeles i cronicitats de processos respiratoris patològics.
  • Fer educació d’exercicis respiratoris per millorar el treball ventilatori i la funció pulmonar.
  • Indicat per a patologies respiratòries com bronquiolitis, bronquitis, asma, pneumònies i qualsevol malaltia que cursi amb problemes respiratoris.