Els implants dentals poden ser de diferents mides, superfícies i materials. Sobre els implants es dissenyen les rehabilitacions protètiques que permetran restituir les funcions masticatòries, fonètiques i estètiques del pacient.

L’elecció del tipus d’implant que es posa als pacients es fa en funció de la diagnosi, el pronòstic i el pla de tractament interdisciplinari amb un especialista en cirurgia i periodòncia. En cirurgies molt extenses o complexes, per al nostre pacient és un alleujament saber que comptem amb la tècnica de sedació conscient, perquè es pugui fer tot correctament i d’una manera totalment indolora.