El servei de Psicologia està format per un equip interdisciplinari, amb una extensa formació teòrica i una àmplia experiència clínica, tant en l’àmbit públic com privat.

El nostre objectiu és donar resposta a les necessitats psicològiques i als malestars amb els quals es troben els infants, els joves i els adults.

Cadascú de nosaltres disposa d’una sèrie de recursos per gestionar i encarar els reptes amb els quals ens confronta la vida (pèrdues, angoixes, incerteses, canvis…) però en algunes ocasions, ens sentim desorientats, sobrepassats o esgotats i necessitem un acompanyament especialitzat per trobar noves modalitats per resoldre aquests entrebancs.

El nostre objectiu

Oferim un servei rigorós, especialitzat, confidencial i compromès, on l’escolta i la paraula permeten que cada persona pugui descobrir els seus propis recursos per abordar les seves dificultats i cercar una nova manera “de saber fer” amb allò que li genera patiment.

La nostra tasca inclou:

  • Prevenció i detecció.
  • Valoració diagnòstica o diagnòstic diferencial.
  • Intervenció terapèutica individual o grupal.
  • Tractaments específics segons la problemàtica i l’edat.
  • Intervenció, assessorament i suport a la família.
  • Assessorament i coordinació amb professionals de les xarxes escolar, social i sanitària.
  • Recerca, docència i formació dels membres de l’equip.


La nostra ètica

Som un Servei d’Atenció psicològica, sostingut per una ètica on s’acull allò singular o propi de cadascú i on el símptoma (trastorn, problema o malestar) no esdevé exclusivament quelcom a eliminar, sinó una guia o pista que ens permet indagar i elaborar la problemàtica que ens genera malestar, per tal d’alliberar-nos d’allò que ens oprimeix i, a vegades, ens exclou de lo social.

Treballem des d’una clínica del cas per cas, amb una escolta respectuosa sobre el que fa patir a la persona i a la seva família. Per a nosaltres no existeix un remei universal, ni un protocol que permeti resoldre els problemes subjectius, considerem que cadascú ha de procurar trobar una solució singular al seu símptoma.

Supervisió i formació

  • Espais de supervisió dirigits a educadors, mestres, sanitaris i serveis socials comunitaris.
  • Assessorament i orientació.
  • Cursos de formació.


Per saber més del malestar, clica aquí