Els trastorns de l’expressió escrita es caracteritzen per destreses d’escriptura clarament inferiors al nivell que caldria esperar per l’edat, capacitat intel·lectual i nivell educatiu de la persona, determinats mitjançant l’aplicació dels tests normalitzats corresponents.

Afecta l’activitat acadèmica i a les activitats diàries, i no es deu a cap deficiència neurològica o sensorial. Es creu que afecta entre un 3 i un 10% dels infants en edat escolar i existeixen evidències que els afectats pertanyen amb freqüència a famílies amb antecedents.

Entre els seus components estan:

  • Disgrafia: afecta la forma o al contingut i qui la manifesta no presenta problemes intel·lectuals, neurològics, sensorials, motors, afectius o socials. Són característiques disgràfiques globals la postura inadequada, suport incorrecte del llapis, incorrecta pressió del mateix o velocitat d’escriptura excessivament ràpida o lenta. Els símptomes més específics posen atenció al propi grafisme, com la gran mida de les lletres, lletres inclinades, apinyades, deformes i textos de difícil comprensió. En aquest trastorn és necessari tenir en compte el factor “edat” perquè, no comença a manifestar-se després dels 6 -7 anys.
  • Disortografia: destaca per un dèficit específic i significatiu de l’ortografia normalment associada als trastorns lectors. Presenta diferents nivells de gravetat, entre lleu i greu. La lleu es manifesta per omissió o confusió d’articles, plurals, accents o faltes d’ortografia a causa de desconeixement o negligència en les regles gramaticals. La greu, són dificultats relacionades amb la correspondència fonema-grafema i apareixen errors d’omissió, confusió i canvi de lletres, síl·labes, paraules, addicions i substitucions.

A Clínica Sardenya iniciem un procés d’atenció realitzant una primera visita amb els pares o tutors del menor on recollim informació detallada i rellevant de la història clínica, explorem i avaluem l’infant, diagnostiquem i establim un pla de tractament. Sempre, coordinant-nos amb l’escola!

No hi ha cap resposta

Deja una respuesta