És probable que alguna vegada hagis experimentat sensació de fred en una dent ja sigui per una càries, per tenir […]
Fa poc a la revista del Consejo de Dentistas ens parlaven sobre el que hem de fer davant d’un traumatisme […]
En aquesta pandèmia les organitzacions mèdiques han dissenyat diferents protocols per a la prevenció i disminució de la càrrega viral […]
L’odontologia conservadora és l’especialitat orientada a mantenir les dents en el millor estat. Existeixen diferents maneres de dur a terme […]
L’odontologia conservadora és l’especialitat orientada a mantenir les dents en el millor estat. La reconstrucció dental és un dels mètodes […]
QUAN SERIA LA PRIMERA VISITA AL DENTISTA? En el seu primer aniversari. El teu nadó hauria de visitar a un […]
Avui dia, la col·locació d’un o diversos implants, amb la seva pròtesi, és el tractament d’elecció en pacients que tenen […]
El càncer oral suposa el 3,4%, de tots els càncers actuals. L’edat mitjana d’aparició són els 45 anys, quasi sempre […]
Ens trobem en una situació que mai haguéssim imaginat, tothom a casa, que és el que toca fer, i al […]
Són molts dies confinats a casa i quan estem avorrits ens dóna per anar picant entre àpats amb freqüència. Aquí […]