Durant els primers mesos de vida, el nadó té els rudiments d’un llenguatge d’amor. És el llenguatge de l’abraçada, de […]
Hem de reconèixer que l’únic protagonista de l’educació és el nen, no és el mètode que s’utilitza, ni la quantitat […]
Durant els primers tres mesos el nadó comença a tenir un control sobre els seus moviments, especialment en el cap, […]
L’estimulació primerenca és un procés natural que els pares posen en pràctica en la relació diària amb el seu nadó. […]