Els trastorns d’aprenentatge condicionen que un infant no segueixi el ritme de la classe en un o més aprenentatges de manera adequada. Existeixen diferents tipus com són:

  • Dificultats en la lectoescriptura i la comprensió lectora o Dislèxia
  • Dificultats amb l’autocontrol i la impulsivitat o TDAH
  • Dificultats atencionals o TDA
  • Desmotivació i baixa autoestima a causa dels aspectes acadèmics
  • Dificultats en el raonament matemàtic i el càlcul o Discalcúlia
  • Dificultats en l’organització i la planificació de les tasques acadèmiques i el temps d’estudi.
  • Adquisició d’hàbits i de tècniques d’estudi.

El senyal d’alarma seria en l’escola, el seguiment pel seu tutor que identifiqui que l’infant té dificultats per a seguir el ritme de la classe ja sigui per qualsevol de les afectacions esmentades anteriorment i que afecten el seu rendiment.

El següent punt d’identificació és la seva visita rutinària amb el pediatre. A pediatria atenen totes les qüestions de salut dels nens i nenes des del seu naixement fins als 15 anys. I, també duen a terme activitats de formació i suport a mares, pares i joves. Els trastorns d’aprenentatge també en formen part, però no ho cobreix la Seguretat Social.

A Clínica Sardenya, iniciem un procés d’atenció on realitzem una primera visita amb els pares o tutors del menor recollint informació detallada i rellevant de la història clínica.

Valorem de manera individualitzada, els punts forts i febles dels nens, realitzant un diagnòstic psicopedagògic, per tenir una visió completa dels processos d’aprenentatge. D’aquesta forma podrem trobar quins són els millors recursos, eines i estratègies per tenir un bon creixement tant acadèmic com personal.

El fracàs escolar es pot evitar!

No hi ha cap resposta

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *