Els trastorns d’aprenentatge condicionen que un infant no segueixi el ritme de la classe en un o més aprenentatges de manera adequada. Existeixen diferents tipus com són:

  • Dificultats en la lectoescriptura i la comprensió lectora o Dislèxia
  • Dificultats amb l’autocontrol i la impulsivitat o TDAH
  • Dificultats atencionals o TDA
  • Desmotivació i baixa autoestima a causa dels aspectes acadèmics
  • Dificultats en el raonament matemàtic i el càlcul o Discalcúlia
  • Dificultats en l’organització i la planificació de les tasques acadèmiques i el temps d’estudi.
  • Adquisició d’hàbits i de tècniques d’estudi.

El senyal d’alarma seria en l’escola, el seguiment pel seu tutor que identifiqui que l’infant té dificultats per a seguir el ritme de la classe ja sigui per qualsevol de les afectacions esmentades anteriorment i que afecten el seu rendiment.

El següent punt d’identificació és la seva visita rutinària amb el pediatre. A pediatria atenen totes les qüestions de salut dels nens i nenes des del seu naixement fins als 15 anys. I, també duen a terme activitats de formació i suport a mares, pares i joves. Els trastorns d’aprenentatge també en formen part, però no ho cobreix la Seguretat Social.

A Clínica Sardenya, iniciem un procés d’atenció on realitzem una primera visita amb els pares o tutors del menor recollint informació detallada i rellevant de la història clínica.

Valorem de manera individualitzada, els punts forts i febles dels nens, realitzant un diagnòstic psicopedagògic, per tenir una visió completa dels processos d’aprenentatge. D’aquesta forma podrem trobar quins són els millors recursos, eines i estratègies per tenir un bon creixement tant acadèmic com personal.

El fracàs escolar es pot evitar!

No hi ha cap resposta

Deja una respuesta