Els torus, coneguts popularment com a galindons a la boca, són un creixement ossi benigne en forma de nòduls. Poden aparèixer tant a la mandíbula com el maxil·lar superior, i a vegades al paladar.

A la mandíbula creixen a la zona de la llengua principalment de canins a molars. Al maxil·lar superior creixen a la zona de geniva propera a la galta principalment de canins a molars.

Etiologia

Hi ha una predisposició genètica i tenen relació amb el bruxisme; l’os s’engrosseix per protegir les dents de la força oclusal. Els torus tenen un creixement lent, moltes vegades el primer diagnòstic ens ho comunica l’odontòleg.

Amb els anys pot augmentar de grandària, ocasionant molèsties a les genives, de vegades provocant halitosi per la retenció d’aliments.

Tractament

És quirúrgic quan la mida provoqui molèsties, és el teu dentista qui t’orientarà.

No hi ha cap resposta

Deja una respuesta