Els trastorns temporomandibulars són un conjunt molt variat de patologies o de les seves estructures associades, que afecten la funció normal d’aquesta articulació i sovint produeixen dolor.

Les causes són molt variades, algunes són congènites i unes altres adquirides (com l’absència de dents que pot provocar problemes en l’oclusió dentària, o traumatismes directes o indirectes a la zona).

Factors de risc

  • Absència de peces dentàries no rehabilitades mitjançant pròtesi bucodental.
  • Hàbits nocius com el bruxisme (serrar les dents).

Cronicitat

La gran majoria dels trastorns disfuncionals de l’ATM són crònics, per tant els tractaments i les visites de control al seu dentista, també ho són. Per això, és fonamental que abans de començar el tractament vostè estigui completament mentalitzat.

La gran majoria dels trastorns disfuncionals de l’ATM no guareixen, i el tractament està encaminat a controlar la simptomatologia i evitar en tant que sigui possible la progressió del procés.

Expectatives terapèutiques

Els trastorns disfuncionals de l’ATM són de molt variada etiologia, i per tant, els tractaments també són molt diferents. No obstant això, hi ha fases d’aquests tractaments que són comunes:

  • Equilibrar l’oclusió dentaria, rehabilitant les dents perdudes i ajustant l’oclusió.
  • Protegir l’ATM mitjançant l’ús de fèrules oclusives o de descàrrega.
  • Ús de fàrmacs antiinflamatoris i/o relaxants musculars en les fases agudes.

El tractament quirúrgic de l’ATM és excepcional, i està reservat per a casos molt greus.

Destaquem que a vegades, els problemes disfuncionals de l’ATM tenen com a origen o factor d’agreujament un problema psicològic (estrès, ansietat, etc.).

No hi ha cap resposta

Deja una respuesta