El pròxim 28 d’abril tindrà lloc el Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball. Un dia de sensibilització per promoure la prevenció dels accidents laborals i les malalties professionals a tot el món.

Segons l’Organització Internacional del Treball (OIT), en els últims anys l’impacte dels riscos psicosocials i de l’estrès relacionat amb el treball ha destacat molt i actualment, l’estrès laboral és reconegut com a problema global perquè afecta tant en els països desenvolupats com en desenvolupament, totes les professions i tots els treballadors.

Per aquest motiu els investigadors, especialistes i responsables, s’han centrat en aquest problema, sent el tema de la campanya d’aquest any: Estrès en el treball: Un repte col·lectiu.

L’estrès laboral apareix quan les exigències de l’entorn superen la capacitat de l’individu per fer-les front o mantenir-les sota control i com a conseqüència, disminueix el rendiment laboral. Una baixada en la productivitat empresarial i en la qualitat de vida dels treballadors afectats que es pot evitar.

Treballadors i treballadores recordeu que existeix una llei de prevenció de riscos laborals que promou la seguretat i la salut dels treballadors. Identifica, avalua i controla els perills i riscos derivats del treball en l’empresa, a més de fomentar el desenvolupament d’activitats i mesures necessàries per protegir la salut.

Aquesta llei pretén que les empreses integrin en la seva estructura una organització preventiva, controlada sempre per l’empresari.

Us deixem una recopilació de notícies relacionades amb l’estrès laboral durant el 2015:

No hi ha cap resposta

Deja una respuesta