L’onicocriptosi o ungla encarnada es defineix com onicopatia mecànica per la penetració de les vores laterals i extrem distal de la làmina unguial en el teixit tou periunguial. Evoluciona sovint amb dolor, inflamació que de vegades deriva en infecció amb teixit de granulació.

És una patologia freqüent, en atenció primària i en podologia, que provoca molta molèstia, sobretot en persones que caminen molt o fan esport.

Quan el pacient sent dolor intenta tallar l’ungla, que gairebé sempre empitjora la situació, ja que es deixa una espícula interna. Per aquest motiu, quan comencen els símptomes és millor acudir al podòleg.

Quines són les causes?

L’etiologia és multifactorial:

• Hàbits higiènics inadequats.
• Sabates estretes (microtraumatismes).
• Alteracions anatòmiques (hallux abductus valgus, hàl·lux limitus, peu pla, peu valg…).
• Situacions sistèmiques (obesitat, diabetis, neoplàsies…).
• Esmalts. Cal ressaltar que els esmalts provoquen fragilitat unguial, pèrdua de flexibilitat, esquerdes i finalment trencament. Poden produir decoloració o taques, malformacions i també hi ha la possibilitat de formació de fongs, ja que sota l’esmalt es genera humitat. Si de totes maneres es pren l’elecció d’utilitzar, és recomanable que aquests no continguin formaldehid, toluè ni ftalat de dibutil. No abusar de l’acetona i deixar descansar les ungles i hidratar-les.

No hi ha cap resposta

Deja una respuesta