Un dels principals motius pels quals, gran part de la població no acudeix al dentista, és la fòbia o por al dentista.

L’odontofòbia o por, forma part del nostre passat associat sempre a experiències negatives i al dolor. La gran majoria de pacients, no acudeixen al professional en absència de dolor. És quan aquest es manifesta i ja no hi ha més remei. Per això, el pacient associa el dentista amb dolor.

Existeixen diferents graus de fòbia, però el més greu és l’odontofòbia, amb símptomes com l’angoixa i insomni els dies previs a la visita.

La població que ha sofert alguna mala experiència passada, és més susceptible de patir-la. Gràcies a l’evolució de les tècniques d’anestèsia i tractaments dentals, així com la informació preventiva dels mateixos, fa que cada vegada hi hagi menys aquest tipus de fòbia dental.

Tots els procediments que tenen a veure amb la cirurgia bucal i l’anestèsia són els que causen majors pors i inquietuds. L’aplicació d’una injecció és una pràctica més que habitual per a l’odontòleg però, per als pacients, no és així.

L’atenció de la comoditat psicològica del pacient és essencial i augmenta la seva confiança cap a l’odontòleg. No existeixen normes fixes per preparar a cada pacient, però sí l’odontòleg ha de prevenir el fred donant una bona informació al pacient sobre el tractament a realitzar i més important encara, sobre la prevenció en salut oral.

L’odontòleg/a ha de cursar amb empatia cap al pacient per establir un vincle de confiança. Això permetrà una disminució de l’angoixa i la tensió nerviosa davant el tractament. De manera que si encara així, la nostra ansietat no millora existeixen tècniques com la sedació conscient i / o la teràpia psicològica.

No tinguis por! Cuidem de tu.

No hi ha cap resposta

Deja una respuesta