Les dents de llet compleixen diverses funcions que contribueixen al nostre estat de salut general, com la masticació i per tan bona ingestió dels aliments. La parla, ja que són indispensables per articular certs sons. El correcte desenvolupament dels maxil·lars, pel fet que guarden el lloc per als definitius, i l’estètica, ja que en la nostra percepció de bellesa les dents sanes formen un estàndard important.

La càries dental és una malaltia que no es resol de forma espontània. Al contrari, va avançant amb el pas del temps.

El primer que cal prendre en compte és que les dents de llet contenen teixit polpar (nervi) igual que les dents definitives, per tant, causen dolor intens si estan afectats amb una càries profunda. Si algú de nosaltres ha patit un mal de queixal alguna vegada, traslladin aquesta sensació al seu fill amb càries i pregunti’s si val la pena guarir la dent o no.

D’altra banda, s’ha vist en les investigacions que una infecció crònica per un flegmó dental causa alteracions en el desenvolupament de les dents definitives que s’estan formant just a sota. Alteracions com ara defectes en l’esmalt i / o desviació de la via d’erupció.

També és important tenir en compte que una dent amb càries que no es tracti, continuarà la seva destrucció fins que no quedi més opció que l’extracció i una pèrdua prematura d’una dent de llet pot ocasionar en alguns casos tancament de l’espai necessari per a l’erupció de la dent definitiva que anava a ocupar el seu lloc.

I finalment, però no menys important, hi ha casos d’infeccions tan severes per càries dental, que obliguen a ingressar al nen a l’hospital per al seu tractament i que fins i tot podria causar-li la mort.

Així que Sí! És molt important curar les càries en les dents de llet i com més aviat millor.

No hi ha cap resposta

Deja una respuesta