Fa poc a la revista del Consejo de Dentistas ens parlaven sobre el que hem de fer davant d’un traumatisme […]
L’odontologia conservadora és l’especialitat orientada a mantenir les dents en el millor estat. Existeixen diferents maneres de dur a terme […]
L’odontologia conservadora és l’especialitat orientada a mantenir les dents en el millor estat. La reconstrucció dental és un dels mètodes […]
Quan els nens comencen a explorar el seu entorn, estan exposats a les caigudes, que poden afectar a la cara […]
Què hem de fer si ens cau una dent definitiva després d’un cop? Podem intentar salvar-la si reaccionem de manera […]