Les fèrules de descàrrega són un dispositiu protètic a mida i el tractament per excel·lència per alleujar la simptomatologia de la disfunció de l’articulació temporo-mandibular.

A més, intenta detenir la seva progressió i a vegades, reposiciona la mandíbula per aconseguir una millor posició en repòs de l’ATM.

El temps durant el qual s’han de portar les fèrules ho indicarà el dentista encarregat del seu tractament, en qualsevol cas l’ús nocturn és la norma general, sovint acompanyats de períodes d’utilització durant el dia.

Les fèrules dentàries precisen ser renovades periòdicament per dos motius:

  • Deteriorament del material, ja que suporten forces oclusives potents.
  • Adaptació als canvis produïts en l’aparell masticatori.

Per tant, es precisa una supervisió periòdica per part del seu dentista. L’ús incontrolat d’aquestes fèrules pot ser contraproduent, ja que és necessari un seguiment.

Molt important

En cas de trencament de la fèrula s’ha d’acudir immediatament al dentista. A més de la irritació mecànica que podria provocar, existeix un risc d’ingestió o aspiració d’algun fragment després de la fèrula.

Les fèrules de descàrrega requereixen una higiene escrupolosa sobre la qual se l’informarà en el moment de la seva col·locació i posada en servei.

Insistim en la importància de les visites periòdiques de control!

No hi ha cap resposta

Deja una respuesta