El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya informa que la fisioteràpia respiratòria millora la qualitat de vida dels pacients amb patologies respiratòries amb hipersecreció i, en general, d’aquelles persones amb risc de desenvolupar complicacions pulmonars, i existeix evidència científica de la utilitat de diverses tècniques.

“La rehabilitació respiratòria ha demostrat que aporta beneficis en persones amb malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) i també en altres tipus de malalties respiratòries cròniques. Els beneficis se centren sobretot en la reducció dels símptomes, l’increment en la capacitat d’esforç i la millora en la qualitat de vida relacionada amb la salut”.