L’OMS, Organització Mundial de la Salut, descriu la Fisioteràpia com la ciència i l’art del tractament físic o conjunt de tècniques que, mitjançant l’aplicació de mitjans físics com el moviment, exercici terapèutic, calor, fred o massatge pal·lia i preveu malalties, promou la salut i recupera, rehabilita i readapta les persones afectades de disfuncions psicofísiques o a les que es desitja mantenir un nivell adequat de salut.

L’Osteopatia és un enfocament assistencial en què, a partir d’un sistema de diagnòstic i tractament específic, posa especial atenció a l’estructura de l’individu i als problemes mecànics que en la mateixa poden aparèixer. Mitjançant l’osteopatia ajudem a reequilibrar l’organisme centrant-nos en l’estructura i millorant, d’aquesta manera, el funcionament del cos i la relació dels símptomes entre ells. S’utilitzen tècniques suaus i segures (siguin estructurals, viscerals o cranials) adaptades a cada pacient i les seves necessitats de forma global, tant en la seva vessant física, química i emocional, en què l’estructura (anatomia) i la funció (fisiologia) són totalment interdependents.

En una primera visita es realitza una història clínica completa, en què es pregunta pel motiu de consulta i fem una revisió de sistemes i antecedents. L’objectiu és enfilar una exploració física coherent i acotar el tractament de manera aprofitosa i productiva.

Les proves diagnòstiques per la imatge i/o la comunicació amb altres professionals de la salut formen part de les hipòtesis diagnòstiques i, per tant, del tractament en què es basa la visita. Així com les recomanacions, l’activitat física i la teràpia manual.